تو چه ارام امدی

 «آمدی  مغرور  بی کلام  در نگاهت هزارمعما  و برلبانت مهر خاموشی..  اندکی گذشت..  آرام آرام نزدیک شدی  مغرور  بی کلام  کمی مهربان!!  وعشق را  به امانت به من دادی و دورشدی!!..»  
/ 57 نظر / 75 بازدید
تیر 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
5 پست
شهریور 90
1 پست