پایان قصه

در ناگاهی قطره اشک

حجم خاطره بر باد رفت

کلام در سردر گمی شعر ماسید

به گمانم در سردی فاصله هاپایان قصه ما نزدیکـ است/ 143 نظر / 52 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هانیه hanieh

. . . . . .¶¶¶.¶. .¶¶¶. . .¶¶ . . . . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶¶ . . .¶¶¶ . . . . . .¶¶¶¶¶ . . ¶¶¶¶.¶¶ .¶¶ . . . . . ¶¶¶¶. . . . ¶¶¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶. . . . .¶¶. . . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶. . . . ¶¶. . ¶¶ . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶ . . ¶¶. . ¶¶ . . . . . ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶.¶¶ .¶¶. . . . .¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.¶¶ .¶¶¶¶¶ . . . . . ¶¶.´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ .¶¶

دیوونگی

گاهی گمان نمیکنی و می شود / گاهی نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست / گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود گاهی گدای گدایی و بخت نیست /گاهی تمام شهر گدای تو میشود . . .[گل]

پریسا

هر وقت تو زندگی به یه در بزرگ که روش یه قفل بود رسیدی ناامید نشو چون اگه قرار نبود باز نشه به جاش یه دیوار می ساختن!

پریسا

زندگی تاس خوب اوردن نیست زندگی تاس را خوب بازی کردن است!

پریسا

از تمام کسانی که به من نه گفتند سپاسگزارم. به خاطرانها من به تنهایی موفق شده ام!

پریسا

خداوند بی نهایت است و بی مکان و زمان اما... به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا...

پریسا

فواره سرنگون می شود اما ناامید هرگز

پریسا

یک آدم موفق کسی است که بنایی محکم از آجرهایی می سازد که دیگران به طرفش پرتاب کرده اند!

m:b

چه غم انگیز

m:b

چه غم انگیز